In Memoriam – Pieter van Nunen

Als nieuwe en startende goeddoel stichting ben je er niet met het opstellen van statuten en het benoemen van een bestuur. 

Geen enkele stichting kan zonder vrijwilligers, sponsoren en supporters die geloof hebben in de doelstelling van een stichting.

Pieter van Nunen was zo’n man, de doelen van Kindervliegdroom spraken hem aan en hij opperde het idee om tijdens de Nijmeegse vierdaagse sponsorgeld in te zamelen.

Helaas moest Pieter om gezondheidsreden zijn nobele doel vroegtijdig staken.

Nu, amper een half jaar later hebben wij de trieste boodschap ontvangen dat Pieter is overleden.

Tijdens de afscheidsceremonie is in navolging van Pieters betrokkenheid een inzameling gehouden voor Kindervliegdroom.

Wij zijn Pieter en zijn familie hier zeer erkentelijk voor.

In 2017 gaat de stichting de inzameling gebruiken voor het realiseren van één van haar doelstellingen en zal de naam van Pieter aan deze dag verbinden.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

Luc Simkens

Voorzitter Stichting Kindervliegdroom