Kindervliegdroom-groot13Algemeen

Statutaire naam: STICHTING KINDERVLIEGDROOM
RSIN / fiscaal nummer: 85471786
Kamer van koophandel: 62296310
SBI-code: 88992

Contactgegevens

E-mailadres: e-mail naar info@kindervliegdroom
Website: Website Kindervliegdroom.nl
Postadres: Waalseweg 17, 5711 BM, Someren

Statuten:

De statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 05-01-2015 bij notaris Mr. Michiel Huibert Kouwenhoven te Nootdorp.
Doelstelling:

Missie:

Kindervliegdroom wil kinderen met een traumatische ervaring helpen hun trauma te verwerken door ze één dag letterlijk en figuurlijk in de wolken te laten zijn.

ANBI-logo-4Doelstelling:

De stichting heeft het doel meerdere keren per jaar een vliegdag te organiseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een breed aanbod van vliegend materieel, van zweefvliegclub tot helikopter en van privé jets tot een heteluchtballon.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het werven van gelden en diensten bij particulieren en bedrijven. De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Beleidsplan:

Download het beleidsplan: Beleidsplan Stichting Kindervliegdroom 2015

Het stichtingsbestuur:

  • Voorzitter : Dhr. L.J.F. Simkens
  • Secretaris/ vice voorzitter: Dhr. G.J.M. Janssens
  • Penningmeester: Dhr. G.P.A. Oostlander

Het bestuur komt tenminste 4 keer per jaar bijeen of indien wenselijk vaker.

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
100% van de geworven fondsen komen ten goede aan de uitvoering van de doelstelling. Kindervliegdroom geeft haar bestuursleden geen beloning. Wel kan eventueel sprake zijn van tegemoetkoming in gemaakte kosten zoals reiskosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
100% van de geworven fondsen komen ten goede aan het organiseren van vliegdagen. Kindervliegdroom heeft geen betaalde medewerkers en werkt alleen vrijwilligers.

Verslaglegging:

Jaarverslag 2015
Staat van baten en lasten 2015