Stichting Kindervliegdroom

De stichting streeft ernaar om elk jaar, twee keer een vliegdroomdag te organiseren waarin een groep van maximaal 20 kinderen tijdens een geheel verzorgde dag een kijkje mogen nemen achter de schermen bij een luchtvaartactiviteit. Ze krijgen informatie, instructie, een rondleiding een maaltijd en natuurlijk een luchtdoop en ontvangen als afsluiting een luchtdoop-certificaat. Door de belastingdienst zijn wij aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Traumaverwerking

Helaas hebben vele duizenden kinderen in Nederland een trauma opgelopen en worstelen zij zich een weg naar de toekomst.
Trauma’s ten gevolge van misbruik, ziekte, ongeval, verlies of mishandeling hebben een enorme impact op kinderen.

Het niet goed of onvoldoende verwerken van een trauma kan het jeugdige slachtoffer in zijn groei naar volwassenheid in de weg staan.
Niet zelden kunnen jongeren op latere leeftijd hierdoor niet de aansluiting vinden in de maatschappij.

Kinderen die een trauma hebben opgelopen staan vaak voor een lange en moeilijke weg naar herstel. Intensieve therapeutische begeleiding alleen is vaak niet voldoende om een kind uit het trauma te krijgen.

De stichting Kindervliegdroom wil een aanvullende bijdrage bieden door middel van het organiseren van een vlieg-dag. Door kinderen met een trauma één dag uit hun vaste omgeving te halen en ze een totaal nieuwe ervaring te laten beleven, zal bijdragen aan het mentaal herstel. De stichting wil met deze vlieg-dagen kinderen laten ervaren dat het mogelijk is om dromen waar te maken. De positieve uitwerking die het kan hebben op kinderen wordt door vele artsen en therapeuten onderschreven.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de vlieg-dag zal er een intakegesprek plaatsvinden zodat er een duidelijk beeld ontstaat over de deelnemer en de doelstelling. De intake voor een vlieg-dag wordt door therapeuten en/of behandelend artsen gedaan. Zij bepalen of het kind geschikt is (fysiek en mentaal) voor deelname en of het een positieve bijdrage kan hebben aan het herstel.

De gehele dag staat in het teken van traumaverwerking op basis van ontspanning. Tijdens de vlieg-dagen zal begeleiding, afgestemd op de behoefte van de individuele deelnemer, aanwezig zijn.

Aanmelden

Via het aanmeldingsformulier op deze website, kunnen ouders, voogd, pleegouders of behandelende instanties, een vliegdroomwens voor een kind indienen. Onderdeel van de aanvraagprocedure is een ondertekend toetsingsformulier van een behandelend arts, therapeut of psycholoog. Alleen dan kan een aanvraag in behandeling worden genomen.

Op zondag 15 september jongstleden mochten we weer een groep van 20 jongeren ontvangen. Bijzonder mooie mensen die ergens in hun jonge leven een trauma hebben opgelopen. In Nederland is heel veel geregeld op sociaal maatschappelijk gebied en toch is er een groep die buiten de boot valt. Het betreft kinderen en jong-volwassenen in de […]

Steun ons

 

Verificatie tegen spam